,,Svět je nádherná kniha,ale nemá cenu pro toho,kdo v ní neumí číst."

Rozbory knih ke státní MZ

1. Lakomec - Moliére

1. května 2016 v 15:19 | Kristýna Mendlová
Název díla: Lakomec
Autor: Moliére

Autor:
Moliére
(1622-1673, vl. jménem: Jean-Baptiste Poquelin [žán batyst poklen])
- pochází z rodiny čalouníka a truhláře
- studoval práva, měl být notářem
- největší francouzský autor komedií
- život zasvětil divadlu - autor, herec, režisér, ředitel divadelní společnosti
- v r. 1643 založil s dalšími 9 lidmi divadlo Illustre Théatre, úspěch po pozvání králova bratra
ke dvoru
- zemřel krátce po odehrání hry Zdravý nemocný
- autor celkem 33 komedií
- ve svých dílech útočil proti společenským předsudkům, odhaloval přetvářku --> potíže
- postavy se nevyvíjejí, mají stejný charakter jako na začátku
- dodržuje ideál tří jednot a pěti aktů
- hry napsané prózou i veršem

Zařazení autora do uměleckého směru
Klasicismus
= umělecký směr, který vznikl ve Francii za absolutistické moci Ludvíka XIV. ("Stát jsem já.")
- 2. polovina 17. století - konec 18. století
- smysl umění je v napodobení přírody - v tom, co je v přírodě podstatné a neměnné
- vzorem je antika
- ve filozofii racionalismus (racio = rozum) → harmonie, uměřenost, řád
- podle antického vzoru stanovena jasná pravidla: vysoké (óda, epos, tragédie) a nízké (bajka, satira, komedie) žánry
- vysoké žánry: zpracovávání vznešených námětů, urození hrdinové
- nižší žánry: náměty ze života měšťanstva, směšné pojetí

Století, v němž autor tvořil
17. století

Další autoři stejného uměleckého směru
Francie:
Pierre Corneille (1606-1684)
- autor tzv. hrdinských tragédií, celkem 22 her inspirovaných antikou
- vytvořil pravidla tragédie (př. Cid: don Rodrigo miluje Ximénu, chystá se svatba - následuje boj o čest)
Jean Racine (1639-1699)
- tragédie: psychologické, s ženskými hrdinkami, milostně laděné příběhy
- např. Faidra: Faidra eroticky touží po nevlastním synovi Hippolytovi, ten však miluje Aricii. Faidra ve vzteku žaluje manželovi Théseovi, a ten nechává syna usmrtit bohy. Faidru tíží svědomí, páchá sebevraždu
- Andromacha, Britannicus, Berenika, Bajazet, Ifigénie v Aulidě, Esther
Jean de La Fontaine (1621-1695)
- básník, prozaik, dramatik, člen Francouzské akademie
- drama: Eunuch
- Škádlivé povídky, básně Adónis
- Bajky: celkem 12 knih
• Další autorovo díla
Tartuffe neboli Podvodník - úlisný a pokrytecký Tartuffe si získal důvěru měšťana Orgona - ovládá ho a získává jeho majetek a manipuluje i s Orgonovou rodinou. Usiluje o jeho ženu, má si vzít dceru. Celá rodina se snaží Orgona varovat. Orgon odhalí Tartuffovu povahu, až když tajně vyslechne milostné návrhy jeho ženě. Orgona zachrání až král, který vrací Orgonovi majetek i čest.

Don Juan, Misantrop, Zdravý nemocný, Skapinova šibalství, Popleta, Směšné preciózky - první úspěšná hra, Lékařem proti své vůli, Učené ženy, Škola pro muže, Škola pro ženy, Amfitryón, Chudák manžel, Měšťák šlechticem


Charakteristika uměleckého díla jako celku:
literární druh: drama
literární žánr: komedie o pěti dějstvích
literární forma: próza

dominantní slohový postup: vyprávěcí
typ vypravěče: dialog - střídání více ich-forem( promlouvá více osob)
vysvětlení názvu díla: Lakomec - podle nejvýraznější vlastnosti hlavního hrdiny Harpagona. Harpagon byl lakomý.

posouzení aktuálnosti díla
Dílo považuji za aktuální, neboť chamivost, intriky v rodině, touha staršího muže po mladší ženě, touha po bohatství jsou mezi lidmi stále.

určení místa a času textu : Paříž, čas neurčený
stručný popis děje:
První dějství:
Děti Harpagona, Eliška a Kleant, se domlouvají, jak říct otci, že mají partnery (Eliška sluhu Valéra a Kleant dívku Marianu). Otec jim však sděluje, že se chce oženit s dívkou Marianou a Elišku chce provdat za padesátníka Anselma. Neví o tom, že Marianu si chce vzít Kleant.
Druhé dějství:
Kleant si chce vypůjčit od lichváře, půjčku mu zajišťuje sluha Čipera. Ukáže se, že tím lichvářem je Harpagon.
Třetí dějství:
Mariana s dohazovačkou přichází velmi nerada do Harpagonova domu na námluvy. Rozzáří se, když zjistí, že její milý Kleant je Harpagonův syn.
Čtvrté dějství:
Oba páry se domlouvají, jak odradit Harpagona od sňatku. Čipera schoval Harpagonovi pokladnici, a tím obrátil jeho pozornost na peníze.
Páté dějství:
Zatímco komisař vyslýchá všechny v domě, na večeři přichází hrabě Anselm. Odhaluje se, že je otcem Valéra a Mariany a je natolik bohatý, aby zaplatil obě svatby.
Určení smyslu díla (= poslání)
Být lakomý se nevyplácí, lakomý člověk se neustále užírá hrůzou a strachem o svůj majetek a nikdo ho nemá rád
• Pravděpodobný adresát
divák, který se chce pobavit
lidé, kteří příliš lpějí na penězích

Zařazení knihy do kontextu celého autorova díla
nejproslulejší Moliérova hra, inspirovaná Komedií o hrnci - Plautus
Tematicky podobné dílo
Plautus - Komedie o hrnci
Člověk sžíraný špatnou vlastností - Ivan Olbracht - Žalář nejtemnější

Doufám, že Vám můj rozbor bude užitečný při MZ :)
xxxTýnušxxx
 
 

Reklama